Falk Reckling

Dr. Falk Reckling Halle Üniversitesi, Potsdam, Warwick ve Avrupa Üniversitesi Enstitüsü,  Floransa’da hukuk, ekonomi, sosyal bilimler ve istatistik alanlarında eğitim almıştır.

2001 yılından beri, Avusturya Bilim Fonu’nda (the Austrian Science Fund) çalışmakta ve halen Stratejik Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Açık Erişim Ağı Avusturya (OANA) koordinatörü olan Dr. Rekling, Avusturya Bilim Fonu’nu Bilim Avrupa, DOAJ ve OA2020 gibi çeşitli uluslararası organizasyonlarda temsil etmektedir.

Dr. Rekling ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve yayınlarına http://orcid.org/0000-0002-1326-1766 adresinden ulaşılabilir.