İlkay Holt

İlkay Holt, COAR
Confederation of Open Access Repositories
Açık Erişim Arşivler Konfederasyonu

İlkay Holt, kütüphanecilik lisans eğitiminin ardından Bilgi ve Belge Yönetimi ve Yöneticiler için İşletme bölümlerinde yüksek lisans yaptı. Son sekiz yılı yöneticilik pozisyonunda olmak üzere, uzun yıllar Türkiye’de, üniversite kütüphanelerinde çalıştı. ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu)’da yönetim kurulundaki pozisyonu dahil on yıl görev aldı. Ağırlıklı çalışma alanları elektronik kaynak yönetimi, lisanslama ve açık erişimdir. Halen Creative Commons Türkiye Kamu Liderliği, Uluslararası E-LIS açık arşivi Türkiye editörlüğü, RDA (Research Data Alliance) Metrik ve Göstergeler Çalışma Grubu eş-başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

2016 yazından bu yana bilgi yönetimi alanında serbest danışmanlık yapan Holt, şu anda COAR (Confederation of Open Access Repositories) Açık Erişim Arşivler Konfederasyonu) ve Food and Agriculture Organization of United Nations (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) için çalışmaktadır. Her iki organizasyonda açık erişim ve açık data konulu projelerde görev almakta, eğitim programlarını koordine etmektedir.